przyjąć


przyjąć
Przyjąć kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami «przyjąć kogoś bardzo serdecznie»: Teść przyjął go z otwartymi rękoma i gościł przez kilka dni u siebie z największą serdecznością. Z. Kosidowski, Opowieści. Nie musiał się jednak martwić o przyszłość; w zespole Diagilewa przyjęto go z otwartymi ramionami. Wyjechał do Paryża. Był już gwiazdą, tańczył wyłącznie główne role (...). Polityka 19/2000.
Bóg kogoś przyjął do swojej chwały zob. chwała 1.
Coś przyjmuje dobry, zły itp. obrót zob. obrót 1.
Przyjąć (coś) do wiadomości zob. wiadomość.
Przyjąć coś, kogoś z dobrodziejstwem inwentarza zob. dobrodziejstwo.
Przyjąć coś w dobrej, najlepszej wierze zob. wiara 6.
Przyjąć coś za dobrą monetę zob. moneta 1.
Przyjąć kogoś z otwartym, wdzięcznym sercem zob. serce 20.
Przyjmować coś na wiarę zob. wiara 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przyjąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przyjmować I ZOB. {{/stl 7}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}{{stl 7}}jest przyjęte {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przyjąć {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}z dobrodziejstwem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjąć — dk Xc, przyjąćjmę, przyjąćjmiesz, przyjąćjmij (przyjm), przyjąćjął, przyjąćjęła, przyjąćjęli, przyjąćjęty, przyjąćjąwszy przyjmować ndk IV, przyjąćmuję, przyjąćmujesz, przyjąćmuj, przyjąćował, przyjąćowany 1. «stać się odbiorcą czegoś, wziąć to,… …   Słownik języka polskiego

  • przyjąć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przyjmować się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjmować – przyjąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do wiadomości {{/stl 13}}{{stl 7}} uznać coś za obowiązujące, oczywiste; pogodzić się z czymś; nie sprzeciwiać się czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie przyjmuję do wiadomości twoich usprawiedliwień. Sąd przyjął do …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjmować się – przyjąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o roślinach: zaczynać wegetację w nowym miejscu po przesadzeniu, ukorzeniać się na nowo, wypuszczać korzenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sadzonki sosny dobrze się przyjmują na polanie.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyjmować — Przyjąć kogoś z otwartymi rękami (rękoma), ramionami «przyjąć kogoś bardzo serdecznie»: Teść przyjął go z otwartymi rękoma i gościł przez kilka dni u siebie z największą serdecznością. Z. Kosidowski, Opowieści. Nie musiał się jednak martwić o… …   Słownik frazeologiczny

  • dobrodziejstwo — Przyjąć coś, kogoś z dobrodziejstwem inwentarza «zaakceptować dobre i złe strony czegoś lub kogoś»: Wprowadzając się do nowego mieszkania na ogół zastajemy już w łazience wannę i umywalkę. Przyjmujemy je z dobrodziejstwem inwentarza. Uroda 5/1986 …   Słownik frazeologiczny

  • inwentarz — Przyjąć coś, kogoś z dobrodziejstwem inwentarza zob. dobrodziejstwo …   Słownik frazeologiczny

  • wdzięczny — Przyjąć kogoś z wdzięcznym sercem zob. serce 20 …   Słownik frazeologiczny

  • wiadomość — Przyjąć (coś) do wiadomości «usłyszawszy, dowiedziawszy się o czymś, wziąć to pod uwagę, uświadomić sobie»: (...) nie chcę twoich nerwów, twojej natrętnej ciekawości. Z trudem przyjmuję do wiadomości, że to z troski o mnie. P. Krawczyk, Plamka. ( …   Słownik frazeologiczny